اخبارجهانی | عید فطر، روز فریاد برائت از استکبار است