اخبارجهانی | حضور بیش از 60 هزار تماشاگر در بازی ایران و مراکش