اخبارجهانی | 2 بازیکن از فارس در تمرین تیم ملی کبدی بانوان شرکت دارند