اخبارجهانی | اولویت ستاد ساماندهی سواحل کاهش آمار غریق است