اخبارجهانی | طرح های ملی 100 میلیارد ریال تسهیلات می گیرند