اخبارجهانی | پیروزی روسیه در نیمه نخست دیدار افتتاحیه