اخبارجهانی | مغربی ها خواستار قطع روابط با عربستان شدند