اخبارجهانی | وزیر راه و شهرسازی از جاده خوش ییلاق بازدید کرد