اخبارجهانی | دیدار افتتاحیه با قدرت نمایی روسیه همراه شد