اخبارجهانی | اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان در خاتم آغاز شد