اخبارجهانی | عابر همدانی در سانحه رانندگی جان باخت