اخبارجهانی | معاون وزیر: مسکن مهر یک تجربه تلخ بود