اخبارجهانی | کلاس کشوری داوری بسکتبال سه نفره در رشت برپا شد