اخبارجهانی | اصفهان میزبان کشتی فرنگی باشگاه های جهان شد