اخبارجهانی | دیدار سفیر ایران با مدیر کل رادیو و تلویزیون دولتی ساحل عاج