اخبارجهانی | مبارزه با اشغال و اشغالگری یک افتخار است، نه تروریسم