اخبارجهانی | استقبال از تئاتر و فیلم‌های «هنر شهر آقتاب» شیراز