اخبارجهانی | احتمال حمله خرس به دامهای بدون چوپان جنگل شفت