اخبارجهانی | امدادرسانی به 167 خودروی گرفتار در برف