اخبارجهانی | تامین مالی تولید مشترک اتوبوس‌های درون شهری بین ایران و مجارستان