اخبارجهانی | در دنیای امروز، ذلیل‌تر و بی‌آبروتر از آمریکا وجود ندارد