اخبارجهانی | آمریکا و اسرائیل در آتش فتنه ترامپ خواهند سوخت