اخبارجهانی | مسئولان برای جلوگیری از گردوغبار و آثار سوء آن برنامه‌ریزی کنند