اخبارجهانی | اقدام جاهلانه ترامپ آغازی بر پایان رویای صهیونیست‌ها