اخبارجهانی | مرور تاکتیک‌ها در آخرین تمرین تیم ملی قبل از دیدار با مراکش