اخبارجهانی | رنار: حضور در جام جهانی برای ما افتخار بزرگی است