اخبارجهانی | رنار: حضور در جام جهانی برای ما افتخار بزرگی است/ مهار آزمون سخت خواهد بود