اخبارجهانی | اعلام آمادگی یک موسسه خیریه برای دریافت زکات فطریه