اخبارجهانی | تابارس: سوارس باتجربه شده و دیگر آن اشتباهات را تکرار نمی‌کند/ دوست داریم محمد صلاح بازی کند