اخبارجهانی | روسیه ۵- عربستان صفر/ تحقیر عربستان در افتتاحیه جام جهانی