اخبارجهانی | پیتسی: باور چنین نتیجه‌ای برای من سخت است