اخبارجهانی | نرخ سکه طرح جدید ۹۸هزار تومان کاهش یافت