اخبارجهانی | کی‎روش: برای دیدار با مراکش کاملا آماده‎ایم