اخبارجهانی | عکس/ دورهمی آموزشی پژوهشی موسیقی با حضور چهره ها