اخبارجهانی | پشت‌پرده منصرف شدن مدیرعامل مستعفی پرسپولیس از حضور در برنامه 90