اخبارجهانی | افزایش اقتدار شاگردان برانکو در قهرمانی؛ سقوط آزاد تراکتور، ذوب‌آهن و نفت