اخبارجهانی | تلاش سپاهان برای جلب رضایت فوق ستاره "استقلال"