اخبارجهانی | هدف تمام طراحی‌های دشمنان تجزیه جهان اسلام است