اخبارجهانی | پیام مجازی تیم ملی آلمان برای ایران به زبان فارسی+عکس