اخبارجهانی | حضور دژاگه در تمرینات گروهی و فریاد بلند نام ایران