اخبارجهانی | خبرداغ نرفتن بازیکن سابق پرسپولیس به ترکیه