اخبارجهانی | «عکاسی ایران؛ نگاهی به خود، نگاهی به جهان»؛ شعار ششمین دوره رویداد «۱۰ روز با عکاسان»