اخبارجهانی | نظر وزیر ارشاد درباره اجرای شب گذشته ارکستر سمفونیک تهران