اخبارجهانی | شهرهای میزبان یورو 2020 مشخص شدند؛پایتخت بلژیک خط خورد