اخبارجهانی | بزرگداشت ناصر فرهودی / متاسفانه بذر فتنه در حوزه موسیقی زیاد شده است