اخبارجهانی | شهرستانی‌ها داوران را غافلگیر کردند/ آموزش درس انسانیت قبل از موسیقی