اخبارجهانی | خبر خوش برای سربازان دارای مدرک کتابداری