اخبارجهانی | گرشاسبی: مشکل پرسپولیس با ریزه‌اسپور را رفاقتی حل می‌کنیم!