اخبارجهانی | شهرستانی‌ها داوران را غافلگیر کردند/ نخستین روز جشنواره نوای خرم