اخبارجهانی | بانک مرکزی: رشد اقتصادی کشور در سال 1396 به 3.7 درصد رسید